Tarieven

De tarieven van WV Nieuwe Meer treft u hier aan:
Tarieven, Contributies en bijdragen 2021

Restitutie contributie

Het kan voorkomen dat u lid bent van meerdere watersportverenigingen die ook aangesteld zijn bij het Watersportverbond. U betaalt dan ook per aangesloten watersportvereniging contributie aan het Watersportverbond.

U hoeft echter maar één keer contributie te betalen aan het  KNWV en het teveel betaalde geld kunt u dan ook terugvragen door middel van het formulier Restitutie Contributie. Klik hier voor het betreffende formulier.

Deze aanvraag moet u elk jaar zelf indienen bij het Watersportverbond. Een verzoek om teruggave dient uiterlijk drie maanden vóór het verstrijken van het kalenderjaar waarop de contributie betrekking heeft, ingediend te zijn bij het Watersportverbond. Houd er wel rekening mee dat u alleen een aanvraag kunt indienen wanneer de watersportverenigingen waarvan u lid bent aangesloten zijn bij het Watersportverbond.