Beleid ten aanzien van ongewenst seksueel gedrag en Gedragscode voor vrijwilligers bij het jeugdzeilen.

Het bestuur van WV Nieuwe Meer vindt het bieden van een veilige sportomgeving aan onze leden, met name aan minderjarigen, van groot belang. Het voorkomen van ongewenst gedrag in de relatie tussen sporter en vrijwilliger staat hierbij voorop.

In dit verband heeft het bestuur een aantal maatregelen doorgevoerd in het beleid ten aanzien van de vrijwilligers die actief zijn bij het jeugdzeilen in onze vereniging.

Dit beleid steunt op vier pijlers, te weten:

1. Een Gedragscode t.a.v. ongewenst seksueel gedrag
2. Het expliciteren van het Aannamebeleid
3. Het aanstellen van een Vertrouwenscontactpersoon
4. Het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Details zijn te vinden in het document ‘Beleidsnotitie ten aanzien van ongewenst seksueel gedrag bij WV Nieuwe Meer’, dat u hier aantreft.