Havenmeester

De havenmeester van WV Nieuwe Meer is Remko Rietveld die per 1 maart 2006 bij onze watersportverenging in dienst is getreden. Hij is de opvolger van Willem Eekhof die, na een dienstverband van 30 jaar, begin 2006 met pensioen is gegaan. Remko Rietveld woont met zijn gezin in de woning boven het clubgebouw hetgeen de veiligheid op de haven, zowel in de zomer maar ook tijdens de winterperiode, ten goede komt. Op de woensdagen tijdens het zomerseizoen is Remko vrij en wordt hij vervangen door een van de waarnemende havenmeesters.

 

Vóór zijn indiensttreding was Remko al 8 jaar lid van de vereniging NM en in die periode was hij regelmatig met zijn Sailhorse ‘Aqua Minerale’ op de Westeinder Plas te vinden en nam hij vaak deel aan de onderlinge wedstrijden.

Havenmeester nieuw

Vanuit het bestuur van de vereniging is Fred Schijvens, in zijn functie van havencommissaris, het aanspreekpunt voor de havenmeester. Voor al uw vragen kunt u Remko bereiken in het Havenkantoor of op 0627621998. Schriftelijke vragen of mededelingen kunt u e-mailen aan havenmeester@wvnieuwemeer.nl.