Jeugdzeilcommissie

jeugdzeilcommissie@wvnieuwemeer.nl

Nico Stokman, voorzitter
Anne Claire Eggermont
Peter Korbee
Adriënne Sas
Hans Tijsma

Vacature Materiaal en Faciliteiten

WZW Participatie

Klaas van der Heijden, voorzitter
Kees de Boo, penningmeester
Hans Tol, secretaris
Geert Bakker, wedstrijdorganisatie en sponsoring

Comité Rond & Plat

Geert Bakker,  voorzitter
Dirk Slijper
rondenplat@wvnieuwemeer.nl

Commumicatie
Redactie O&W:
redactie@wvnieuwemeer.nl
Vacature

Inge van Dam, Nieuwsbrief
RedactieNB@wvnieuwemeer.nl
Wim Rietveld, webmaster ad interim
webmaster@wvnieuwemeer.nl
Sybren Wille, versturen nieuwsbrief en website techniek

Kenningsmakingscommissie

kennismakingscommissie@wvnieuwemeer.nl

Karel de Graaff, voorzitter
Ingrid van de Geer
Jorn Jurgens
Cecile Smittenaar

Wedstrijdcommissie

wedstrijdcommissie@wvnieuwemeer.nl

Jan van den Brink
Pieter Verloop

Kascontrolecommissie

Piet Stolk
Ken Breken
Henny Essenberg

Vertegenwoordigers bij het Watersportverbond

John Borsboom, commissie van deskundigen, secretaris Zeilraad
Hans Tol, lid van het regioteam West-Holland 

Werkgroepen:

Sfeercommissie:
evenementencommissie@ wvnieuwemeer.nl
Monique Rietveld
Angelique Korbee

Midzomerfeest:
Pieter Eggermont
Ralph Olthoff
Adrienne Sas
Nico Stokman

Clubavonden:
vacature

Jazz: 
Henny Essenberg

Kunstroute:
Carla Ratterman

Sinterklaas:
Manon Bakker,
Ralph en Karin Olthoff,
Barbara Rubenkamp,
Rob Böschen

Lezingen: het bestuur

E-mailadressen

evenementencommissie@ wvnieuwemeer.nl

jeugdzeilcommissie@wvnieuwemeer.nl

redactie@wvnieuwemeer.nl

webmaster@wvnieuwemeer.nl

kennismakingscommissie@wvnieuwemeer.nl

wedstrijdcommissie@wvnieuwemeer.nl