Clubblad Over & Weer

Advertentietarieven

 

Publicatie in 1 jaargang:

1/1 pagina:         €             152,00

1/2 pagina:         €             100,00

1/4 pagina:         €               52,00

1/8 pagina:         €               32,00

 

Fullcolour op binnenzijde of achterkant omslag:

1/1 pagina:         €             228,00

1/2 pagina:         €             130,00

 

Als adverteerder krijgt u een linkvermelding op onze website. Leden kunnen gratis kleine annonces plaatsen waarin boten en nautische artikelen worden gevraagd of aangeboden. Tweemaal per jaar brengt WV Nieuwe Meer het clubblad Over & Weer uit.

Redactieteam
Het clubblad is gemaakt door leden voor leden en de redactie wordt gevormd door: Henk Jansen (hoofdredacteur),
Margriet van Andel,
Paul Hamelynck,
Luite Koopmans,
Jessica Wijsenbeek.

 

Website
Sybren Wille doet het technisch onderhoud van de website.
De rol van webmaster wordt tijdelijk waargenomen door Wim Rietveld. Belangstellenden voor deze rol kunnen zich melden bij het bestuur.

 

Verschijningsdata edities van Over & Weer:

De eerstvolgende O&W staat gepland voor oktober 2018

 

De clubbladen die in het verleden zijn uitgegeven vindt u hier.